Amsterdam – Gaaspstraat 39H

Verhuurd
92
Bouwjaar: 1934
€ 1.650,- p/m.

Omschrijving

* English text below *

FRAAI EN MULTIFUNCTIONELE CASCO BEDRIJFSRUIMTE ca. 92 m² BVO, GELEGEN IN DE GAASPSTRAAT.

Omgeving:
De ruimte is gelegen op een zéér centrale locatie in de stad. In een brede straat en een groenrijke omgeving. Het Martin Luther Kingpark en de Amstel bevinden zich om de hoek. Net als diverse winkels, koffietentjes en restaurants in o.a. de Rijnstraat en de Maasstraat.

Bereikbaarheid:
Nabij de RAI en uitvalswegen A10 en A2, met uitstekende openbaar vervoervoorzieningen (o.a. Station RAI en Station Amstel) en gelegen op 15 autominuten vanaf luchthaven Schiphol. Gunstig gelegen t.o.v. de Zuid-as, met voldoende parkeergelegenheid in de straat. Voor de parkeervergunning is geen/zeer korte wachttijd.

Bestemmingsomschrijving:
De voor Gemengd - 1 (niet-woonfuncties in woonbuurten):

a. (zorg)woningen en short-stay, uitsluitend in de tweede bouwlaag en hoger en ter plaatse van de functieaanduiding 'wonen' tevens in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder, met dien verstande dat bergingen en andere nevenruimten zijn toegestaan in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder;
b. huisgebonden beroep of huisgebonden bedrijf, overeenkomstig het bepaalde in 6.4.1;
c. bed & breakfast, overeenkomstig het bepaalde in 6.4.1;
d. detailhandel, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder, met inachtneming van het bepaalde in 6.4.2;
e. consumentverzorgende dienstverlening, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder, met inachtneming van het bepaalde in 6.4.2;
f. bedrijf zoals bedoeld in artikel 32.3 van deze regels, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder, met inachtneming van het bepaalde in 6.4.2;
g. maatschappelijke dienstverlening, uitsluitend binnen bebouwing in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder en op onbebouwd blijvende gronden uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van dienstverlening - maatschappelijke dienstverlening' en ter plaatse van de aanduiding 'gemengd', met inachtneming van het bepaalde in 6.4.2;
h. zakelijke dienstverlening, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'dienstverlening';
i. horeca van categorie 1, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder ter plaatse van de functieaanduidingen 'horeca van categorie 1' en 'horeca van categorie 2', met inachtneming van het bepaalde in 6.4.2;
j. horeca van categorie 2, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca van categorie 2', met inachtneming van het bepaalde in 6.4.2;
k. horeca van categorie 3, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder ter plaatse van de functieaanduidingen 'horeca van categorie 1', 'horeca van categorie 2' en 'horeca van categorie 3', met inachtneming van het bepaalde in 6.4.2;
l. horeca van categorie 4, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder ter plaatse van de functieaanduidingen 'horeca van categorie 1', 'horeca van categorie 2', 'horeca van categorie 3' en 'horeca van categorie 4', met inachtneming van het bepaalde in 6.4.2;
m. horeca van categorie 4B, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder ter plaatse van de functieaanduidingen 'horeca van categorie 1', 'horeca van categorie 2', 'horeca van categorie 3', 'horeca van categorie 4' en 'horeca van categorie 4B', met inachtneming van het bepaalde in 6.4.2;
n. hotel, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van horeca – hotel' en de functieaanduiding 'gemengd';
o. ondersteunende horeca, uitsluitend binnen detailhandel, dienstverlening, maatschappelijke dienstverlening, sport, en bedrijf, met inachtneming van het bepaalde in 6.4.2;
p. sport, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder ter plaatse van de functieaanduiding 'sport'; q. ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' is het gebruik van alle bouwlagen ten behoeve van hotel en maatschappelijke dienstverlening toegestaan;
r. parkeervoorzieningen ten behoeve van de in artikel 6.1 onder a t/m q genoemde gebruik, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'parkeerterrein' op maaiveld en in de eerste bouwlaag;
s. ondergrondse parkeergarage ten behoeve van de in artikel 6.1 onder a t/mq genoemde gebruik, uitsluitend in de kelder en / of het souterrain, met dien verstande dat toegangen en in- en uitritten tevens in de eerste bouwlaag zijn toegestaan;
t. nutsvoorzieningen;
u. tuinen;
v. groenvoorzieningen;
w. voet- en fietspaden

Oppervlakte:

Begane grond:
91,80 m² BVO, 82,61 m² VVO

Conform NEN-2580

Dit object is TE HUUR:

Huurprijs: € 1.650,- p.m. excl. G/W/L, excl. BTW.
Service kosten: € 50,- p.m.

BIJZONDERHEDEN:
- Casco oplevering in overleg met verhuurder;
- Separaat toilet;
- Aansluiting pantry;
- Ingemeten volgens NEN-2580;
- Waarborgsom: 2 maanden huur;
- Direct beschikbaar;
- Huurtermijn in overleg;

Toelichtingsclausule BBMI/NEN-2580:
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde BBMI/NEN 2580- norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

BEAUTIFUL AND MULTIFUNCTIONAL CASCO BUSINESS SPACE approx. 92 m² GFA, LOCATED IN THE GAASPSTRAAT.

Environment:
The space is located in a very central location in the city. In a wide street and a green environment. The Martin Luther King Park and the Amstel are just around the corner. Just like various shops, coffee bars and restaurants in, among others, the Rijnstraat and the Maasstraat.

Accessibility:
Near the RAI and highways A10 and A2, with excellent public transport facilities (including RAI Station and Amstel Station) and located 15 minutes by car from Schiphol Airport. Conveniently located in relation to the Zuidas, with ample parking space in the street. There is no or very short waiting time for the parking permit.

Destination description:
‘Gemengd-1’ (non-residential functions in residential areas)

See explanation ‘bestemmingsplan’.

Surface:

Ground floor:
91.80 m² GFA, 82.61 m² LFA

In accordance with NEN-2580

This object is FOR RENT:

Rental price: € 1,650 p.m. excl. G/W/L, excl. VAT.
Service costs: € 50,- p.m.

PARTICULARITIES:
- Casco delivery in consultation with the lessor;
- Separate toilet;
- Pantry connection;
- Measured according to NEN-2580;
- Deposit: 2 months rent;
- Readily available;
- Rental period in consultation;

Explanation clause BBMI/NEN-2580:
The usable area is calculated in accordance with the BBMI/NEN 2580 standard established for the industry. The surface area may therefore differ from comparable buildings and/or old references. This is mainly due to this (new) calculation method. The buyer declares to have been sufficiently informed about the standards referred to above. The seller and his broker do their utmost to calculate the correct surface area and volume on the basis of their own measurements and to support this as much as possible by placing floor plans with dimensions. In the unlikely event that the dimensions have not been determined (fully) in accordance with the standards, this will be accepted by the buyer. The buyer has been given sufficient opportunity to check the dimensions himself or to have them checked. Differences in the specified size and size do not give either party any right, including an adjustment of the purchase price. The seller and his broker do not accept any liability in this regard.

Lees meer

Kenmerken

Overdracht
Status
Verhuurd
Prijs
€ 1.650,- p/m.
Aanvaarding
Direct
Servicekosten
€ 50,- p/m
Bouwvorm
Bouwvorm
Bestaande bouw
Bouwjaar
1934
Bouwjaar toelichting
Oppervlakte en inhoud
Soort Object
Bedrijfsruimte
Totale oppervlakte
92 m2
Oppervlakte bedrijfsruimte
92 m2
Overig
Locatie
IN_WOONWIJK
Energieklasse
F
Onderhoud binnen
Goed
Onderhoud buiten
Goed
Lees meer
Go to Top