Amsterdam – Van Ostadestraat 482H
Prijs: € 2.250,-
Status: Beschikbaar
Onderhoud binnen: goed
Onderhoud buiten: goed

Multifunctionele BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR van 92,36 NVO, gelegen in de Van Ostadestraat.

Omgeving:
Het appartement is gelegen in een rustige maar gezellige buurt in de Pijp. Alle dagelijkse voorzieningen zoals supermarkt, drogist, slager, bakker en crèche zijn binnen handbereik. Het Sarphatipark, de Amstel, de Albert Cuypmarkt en gezellige restaurants en cafés liggen op loopafstand.

Bereikbaarheid:
Het appartement is goed bereikbaar met zowel openbaar vervoer (tram 3 en 4), als met de auto. U bent binnen 10 minuten op Ring A10, de A1, A2 en de A4. Het Amstel station bevindt zich op 5 minuten fietsen en het Centraal station, station Zuid en de Zuidas op ongeveer 15 min fietsen

Bestemmingsomschrijving:
De voor ‘Gemengd – 1’, zie toelichting bestemmingsplan.

Oppervlakte:
Begane grond: 105,10 m2 BVO, 92,36 m2 NVO
Ingemeten conform NEN-2580.

Dit object is TE HUUR:
Huurprijs: €2.250,- p.m. excl. G/W/L
Geen servicekosten
BTW is niet van toepassing
Huurtermijn: 2 + 3 jaar

Bijzonderheden:
– Wordt casco opgeleverd;
– Aparte toilet, wachtruimte en douche ruimte aanwezig;
– Airco unit met verwarming;
– Boiler 120 L voor warm water;
– Onderhoud en risico technische installaties voor rekening van huurder;
– Energielabel A;
– Ingemeten volgens NEN-2580;
– Beschikbaar per direct.

Toelichtingsclausule BBMI/NEN-2580:
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde BBMI/NEN 2580- norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

————————————-

Multifunctional COMMERCIAL SPACE FOR RENT from 92,36 NVO, located in the Van Ostadestraat.

Environment:
The apartment is located in a quiet but cozy neighborhood in the Pijp. All daily amenities such as supermarket, pharmacy, butcher, bakery and a nursery are in the direct vicinity. The Sarphatipark, the Amstel, the Albert Cuyp market and cozy restaurants and cafes are within walking distance.

Accessibility:
The apartment is easily accessible by both public transport (tram 3 and 4) and by car. Within 10 minutes you reach the Ring A10, the A1, A2 and the A4. The Amstel station is a 5-minute bike ride away and the Central station, South station and the Zuidas are about a 15-minute bike ride away.

Destination description:
For ‘Mixed – 1’, see explanation zoning plan.

Surface:
Ground floor: 105,10 m2 BVO, 92,36 m2 NVO
Measured in accordance with NEN-2580.

This object is FOR RENT:
Rental price: €2,250 p.m. excl. G/W/L
No service charges
VAT does not apply
Lease term: 2 + 3 years

Particularities:
– Delivered as shell;
– Separate toilet, waiting room and shower room;
– Air conditioning unit with heating;
– Boiler 120 L for warm water;
– Maintenance and risk of technical installations at the expense of the tenant;
– Energy label A;
– Measured according to NEN-2580;
– Directly available.

Explanatory clause BBMI/NEN-2580:
The usable area has been calculated in accordance with the BBMI/NEN 2580 standard established by the industry. The surface may therefore deviate from comparable properties and/or old references. This is mainly due to this (new) calculation method. The buyer declares that he has been sufficiently informed about the standards referred to above. The seller and his broker do their utmost to calculate the correct surface and volume on the basis of their own measurements and to support this as much as possible by placing floor plans with dimensions. In the unlikely event that the dimensions have not (fully) been determined in accordance with the standards, this will be accepted by the buyer. The buyer has been given sufficient opportunity to check the dimensions (or have them checked). Differences in the specified size and size do not give either party any right, nor to an adjustment of the purchase price. The seller and its broker do not accept any liability in this regard.

[sharing tagline="Deel dit bedrijfspand met een geinteresseerde!" icons_boxed_radius="4px"][/sharing]