SPLITSING AMSTERDAM

Splitsing in appartementsrechten komt in Amsterdam veel voor. Hierbij wordt een pand of gebouw juridisch en bouwkundig in delen gesplitst. Zo wordt ieder deel afzonderlijk verkoopbaar. Ieder deel, dat appartementsrecht heet, wordt eigendom van de koper.

Splitsing Appartementsrechten

In het kadaster wordt geregistreerd wie eigenaar van een appartementsrecht is. Iedere afzonderlijke eigenaar heeft het alleenrecht op het gebruik van zijn eigen deel. Daarnaast zijn alle appartementseigenaren samen eigenaar van de grond, het casco en de gemeenschappelijke ruimten.

Splitsing Amsterdam

River Makelaardij BV is gespecialiseerd in het splitsen van woningen. Wij geven u gedegen advies en begeleiden u op deskundige wijze in het splitsingstraject van uw pand in appartementsrechten.