Amsterdam – Turnerstraat 7-3
Koopprijs: € 395.000,- k.k.
Oppervlakte: 42 m2
Aantal slaapkamers: 1
Aantal kamers: 2
Status: Beschikbaar
Bouwjaar: 1925
Inhoud: 130 m3

*English text below*

Licht en ruim appartement van ca 42 m2 met een balkon over de gehele breedte. De woning is gelegen in de fijne Stadionbuurt met diverse winkels en gezellige restaurants en cafés op loopafstand.
De Turnerstraat maakt deel uit van het monumentale renovatieproject Olympia. De gebouwen zijn helemaal opgetrokken in Amsterdamse Schoolstijl, compleet met gebeeldhouwde versieringen en kleine torentjes bovenop. Alle gevels zijn in ere hersteld en ook binnen vindt u veel oorspronkelijke details.

Indeling:
Middels het gemeenschappelijke trappenhuis bereikt u de woning op de derde verdieping.
U komt binnen in de hal, welke toegang geeft tot de ruime slaapkamer aan de achterzijde en badkamer aan de voorzijde welke is voorzien van inloopdouche, wastafel met meubel, toilet, wasmachine aansluiting en design radiator. Vanuit de hal bereikt u tevens de woonkamer aan de voorzijde, en de eetkamer met open keuken aan de achterzijde. De keuken is van alle gemakken voorzien zoals een oven, aparte magnetron, 4 pits gas kookplaat, afzuigkap en koel-vries combinatie. Het balkon op het Noord-Oosten is bereikbaar vanuit zowel de slaapkamer als de eetkamer.
De berging is gelegen op de vierde verdieping.

Ligging:
De ligging van dit appartement is ideaal. Het appartement ligt midden in de gewilde Stadionbuurt binnen stadsdeel Amsterdam Zuid. Nabij het vernieuwde en levendige Stadionplein met verschillende winkels, cafés en restaurants, net als de populaire Marathonweg. Even verderop ligt de Zuid-as, dat inmiddels is uitgegroeid tot een hippe wijk in de stad met diverse winkels (Gelderlandplein), restaurants, cafés en exposities. Het Amsterdamse Bos biedt tal van recreatieve mogelijkheden met onder meer het sportcomplex van Spa Zuiver en is even als het Vondelpark gelegen op 5 minuten fietsen van het appartement.
De bereikbaarheid van de woning is zowel met het openbaar vervoer als met de auto optimaal. Diverse tram- en buslijnen stoppen om de hoek en het Station Zuid is nabij gelegen. Met de auto bereikt u binnen enkele minuten de Ring A-10 met verbindingen naar alle snelwegen.

Bijzonderheden:
– Erfpachtcanon is afgekocht tot en met 31 december 2056;
– De aanvraag voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht met gunstige voorwaarden is gedaan;
– VvE wordt professioneel beheerd door Ymere
– VvE bestaat uit 113 appartementsrechten;
– Servicekosten bedragen € 84,- per maand. Vanaf 1 juli 2023 zijn de servicekosten begroot op €86,85 per maand;
– Berging op zolderverdieping;
– Gemeentelijk monument;
– Oplevering in overleg;
– Verkoper behoudt zich het recht van gunning.

Toelichtingsclausule BBMI/NEN-2580:
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde BBMI/NEN 2580- norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

————————————-
* English *

Light and spacious apartment of approx 42 m2 with a balcony over the entire width. The apartment is located on a good location in the Stadionbuurt with various shops and cozy restaurants and cafes within walking distance.
The Turnerstraat is part of the monumental Olympia renovation project. The buildings are completely built in Amsterdam School style, complete with carved decorations and small turrets on top. All facades have been restored and inside you will find many original details.

Layout:
You reach the apartment on the third floor via the communal staircase.
You enter the apartment in the hallway, which gives access to the spacious bedroom at the rear and bathroom at the front which is equipped with a walk-in shower, washbasin, toilet, washing machine connection and design radiator.
From the hall you also reach the living room at the front, and the dining room with open kitchen at the rear. The kitchen is fully equipped including an oven, separate microwave, 4 burner gas hob, extractor hood and fridge-freezer combination. The balcony on the North-East is accessible from both the bedroom aswell as the dining room.
The storage room is located on the fourth floor.

Location:
The location of this apartment is ideal. The apartment is located in the popular Stadionbuurt within the Amsterdam South district. Near the renovated and lively Stadionplein with various shops, cafes and restaurants, just like the popular Marathonweg. A little further on is the Zuid-as, which has since grown into a trendy area in the city with various shops (Gelderlandplein), restaurants, cafés and exhibitions. The Amsterdamse Bos offers numerous recreational opportunities, including the sports complex of Spa Zuiver and, like the Vondelpark, is a 5-minute bike ride from the apartment.
The accessibility of the apartment is optimal both by public transport and by car. Various tram and bus lines stop around the corner and the South Station is nearby. Within a few minutes you can reach the Ring A-10 with connections to all highways by car.

Particularities:
– Ground lease has been paid off until December 31, 2056;
– The application for a switch to perpetual leasehold under the favourable conditions has been made;
– VvE is professionally managed by Ymere
– VvE consists of 113 apartment rights;
– Service costs are € 84,- per month. From July 1st 2023, the service costs are budgeted at €86,85 per month;
– Storage room in the attic;
– Municipal monument;
– Delivery in consultation;
– The seller reserves the right to award;

Explanatory clause BBMI/NEN-2580:
The usable area has been calculated in accordance with the BBMI/NEN 2580 standard established by the industry. The surface may therefore deviate from comparable properties and/or old references. This is mainly due to this (new) calculation method. The buyer declares that he has been sufficiently informed about the standards referred to above. The seller and his broker do their utmost to calculate the correct surface and volume on the basis of their own measurements and to support this as much as possible by placing floor plans with dimensions. In the unlikely event that the dimensions have not (fully) been determined in accordance with the standard, this will be accepted by the buyer. The buyer has been given sufficient opportunity to check the dimensions (or have them checked). Differences in the specified size and size do not give either party any right, nor to an adjustment of the purchase price. The seller and its broker do not accept any liability in this regard.